VIII Forum ProCAx - Referat 22
Dodane przez admin dnia Styczeń 24 2010 14:57:37
Wybrane analizy złożonych układów mechanicznych w ujęciu numerycznym
Jerzy Małachowski - jmalachowski@wat.edu.pl
Kamil Sybilski - ksybilski@wat.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Streszczenie
W prezentowanej pracy przedstawiono metodykę badania podwozi samolotu transportowego bazującego na etapowych analizach z wykorzystaniem coraz to bardziej złożonych modeli numerycznych. Przeprowadzone analizy dowiodły, że we wstępnym etapie projektowania konstrukcji możemy wspierać się modelami analitycznymi oraz analizami bazującymi na elementach sztywnych, które pozwalają w krótkim czasie przetestować zachowanie dowolnego układu mechanicznego z różnymi parametrami wejściowymi oraz stwierdzić wstępną poprawność nowoprojektowanej konstrukcji. Dokładniejsze, wirtualne testowanie konstrukcji pociąga za sobą konieczność budowania modelu pełnego bazującego na geometrii 3D CAD, z wykorzystaniem technik obliczeniowych bazujących np. na metodzie elementów skończonych.
Artykuł Autorski z VIII Forum Inżynierskiego ProCAx 2009 -pełna wersja do pobrania